Eteenpäin Oy

Sijoittamisen, median ja hallinnon erikoisosaaja jo vuodesta 1905.

Yrityksen historiaa

Medialiiketoimintaa vuodesta 1905

Eteenpäin Oy on yksi Kotkan vanhimmista yrityksistä. Yhtiön juuret juontavat vuoteen 1905 saakka. Viime vuosisadan alussa elettiin omanlaisessa median murroksessa. Eri eturyhmien, puolueiden ja sosiaalisten luokkien edustajat kaipasivat äänitorvea omalle sanomalleen. Tätä tehtävää syntyi Kotkassa täyttämään Eteenpäin-lehti, Kyminlaakson työväestön äänenkannattaja. Pienestä lehtisestä kasvoi vuosikymmenten kuluessa tärkeä ja merkittävä seudullinen uutisväline. Iso loikka koettiin 1970-luvulla, kun…

1980-luvun lehtimurroksesta sijoitusyhtiöksi

Eteenpäin Oy oli yksi Kymenlaakson suuren lehtimurroksen arkkitehdeistä 1980-luvun lopulla. Kotkalaiset päivälehdet Eteenpäin ja Etelä-Suomi yhdistyivät Kotkan Sanomiksi. Myöhemmin kimppaan tuli vielä Kymen Sanomat Haminasta. Nykyisin tarinaa jatkaa Keskisuomalainen Oyj:n omistama päivälehti Kymen Sanomat. Lehtimurroksen myötä lehtikonsernien tiet lopulta erosivat ja Eteenpäin Oy:stä puolestaan muotoutui sijoitusyhtiö, joka oli mukana laajasti mediabisneksessä mutta jatkoi edelleen myös…

Vastuullista sijoittamista ja kaupunkilehti-liiketoimintaa

Eteenpäin Oy harjoittaa nykyisin sijoitustoimintaa, arvopaperikauppaa ja myy hallinto- ja konsultointipalveluita. Tytäryritystensä kautta yhtiö on mukana myös kaupunkilehtiliiketoiminnassa. Eteenpäin Oy sijoittaa sekä listattuihin että listaamattomiin yrityksiin. Sijoitustoiminnassaan yhtiö huomioi vastuullisen liiketoiminnan ESG-periaatteet. Eteenpäin Oy:n alla toimii tällä hetkellä neljä tytäryritystä: Poiju Julkaisut Oy, Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaakso Oy, Pohjois-Suomen Sanomalehti Oy ja Sanomalehti Uusi Pohjois-Karjala Oy. Yhtiöiden…

Website Built with WordPress.com.

Ylös ↑